164 år sedan

Det som hände för 164 år sedan påverkar ditt liv idag. 11 februari 1847 föddes mannen som för alltid kom att förknippas med idéer. Enligt legenden ska han ha testat över 10 000 olika varianter innan det till sist gick upp ett ljus för honom.

Mannen i fråga var Thomas Alva Edison och ljuset var den fungerande glödlampan. Han uppfann inte glödlampan utan byggde vidare på andras bidrag före honom. Tack vare betydande förbättringar av glödljuset kom Thomas att alltid förknippas som uppfinnare av glödlampan i allmänhetens medvetande.

Edison var väldigt produktiv under sitt liv, det sägs att han tilldelades sammanlagt över 1 500 patent för sina uppfinningar.

Thomas Alva Edison har inspirerat många uppfinnare världen över samt även byWP. När du tänder en glödlampa idag passa på och njuta av det lite mer än vanligt.

Källor:

 

Öppen innovation

Den första artikeln i den här serien handlade bland annat om ingenjörer som sitter instängda i företag och som försöker komma på nästa stora innovation. Företagen tror att det är dem smartaste personerna som jobbar för dem och det är dem som kommer upptäcka och utveckla deras nya produkter. Företagen tror även att det är denna strategi som gör att de kommer till marknaden först med deras innovationer, vilket skulle göra att dem blir vinnare på deras marknad. Den här typen av tankemönster kallas för sluten innovation, att all utveckling endast kan och ska göras inom företaget. Med andra ord; om man vill få någonting gjort på rätt sätt, får man göra det själv.

Men nu har det skett ett paradigmskifte

I början på 2000-talet ledde flera faktorer till att tankesättet bakom sluten innovation började upplösas. Rörligheten och tillgängligheten av fler högutbildade människor har ökat vilket gör att det finns mycket god kunskap utanför företagens väggar. Fler människor byter jobb och tar med sig sina kunskaper. Leverantörer har fått en större roll i innovationsprocessen. Tillgängligheten av riskkapital har ökat, vilket har gjort det möjligt för entreprenörer att utveckla idéer utanför företagen. Detta har gjort att företag nu börjar kolla utanför deras väggar efter ny teknologi, nya idéer och samarbete med leverantörer och konkurrenter, för att öka deras effektivitet i innovationsprocessen samt för att skapa kundvärde. De har börjat öppna sina innovationsprocesser.

Öppen innovation

Gränsen mellan ett företag och dess omgivning görs tunnare för att göra det lättare att flytta innovationer och idéer mellan varandra. Idag har inte företag råd att helt förlita sig på sin egen forskning, utan bör antingen samarbeta med andra företag eller köpa licenser och patent från dem. De idéer som företag själva inte använder, kan således säljas. Principerna för öppen innovation är att de finns smarta människorna utanför ditt företag att tillgå. Att extern forskning och utveckling skapar värde, samt att en bra affärsmodell är viktigare än att först vara på marknaden. Grunden för öppen innovation är att använda externa och interna idéer och kombinera idéerna på nya sätt med en kreativ ansats för att nå bäst resultat. För det amerikanska företaget Procter & Gamble är öppen innovation en viktig del i deras arbete. Förutom att de själva har en forsknings- och utvecklings­avdelning, låter de människor som har bra idéer komma till deras företag och tillsammans arbetar de fram nya produkter. De har också samarbeten med bland annat andra företag, forskningscenter, leverantörer och skolor. Ett exempel från deras samarbeten är tillsammans med juicetillverkaren Tropicana. P&G uppfann en teknologi för att framställa ett kalcium som lättare tas upp av kroppen än vad vanligt kalcium gör. De licensierade ut deras innovation till Tropicana, vilket ledde till att Tropicana blev den populäraste juicen i USA. Istället för att tillsätta mycket av det vanliga kalciumet i sina juicer, tillsätter Tropicana en betydligt mindre del av det bättre kalciumet.

3 positiva faktorer med en öppen innovationsprocess

 1. Genom öppen innovation får du en ökad tillgång av kompetens utifrån. Hög­utbildade personer från olika delar av världen som kan ge ditt företag konkurrens­fördelar. Du kan exempelvis skapa samarbeten med univer­sitet och högskolor. I skolor finns det många studenter som vill visa vad dem går för och det är ett utmärkt tillfälle att sätta dem på prov. Med deras nya kunskaper och med viljan att sätta dem i praktiken, får du drivna och engagerade medarbetare.
 2. Ta lärdomar från riskkapitalister. Det finns flera fördelar till varför du bör studera dem. Bland annat lägger dem ofta till nya teknologiska kombinationer i nystartade företag till upp­kommande marknader och de kommer ofta med fullvärdiga marknads­undersökningar. Dessa lärdomar kan du överföra till ditt företag. Ett tillvägagångssätt kan vara att använda och låta en riskkapitalist internt sätta igång din innovationsprocess.
 3. Kreativiteten kan lättare tas om hand. De idéer som i en sluten innovationsprocess inte kan realiseras, kan i en öppen process utvecklas genom att använda nya vägar med externa kompetenser. Bjud till exempel in dina leverantörer och låt dem få ett större inflytande vid idé­utvecklingen i dina innovationsprocesser.

Vill du att utvecklingen av dina produkter resulterar i nya kundvärden, är ett tillvägagångssätt att använda både slutna och öppna innovationsprocesser. De idéer och teknologier som utvecklas utanför ditt företag och som du tar in kanske inte passar din verksamhet till fullo, utan behöver ändras med idéer och teknologier inifrån ditt företag!

Kreativ strategi vid produktutveckling

Företag har i många tider stoppat in grupper av ingenjörer i olika rum och förväntat sig att de efter en tid kommit fram till företagens nya storsäljande innovationer. En bild som kanske inte är helt tokig även i dagens produktutvecklande företag. Många företag är rädda att dela med sig av nya idéer och behåller därför dessa i tryggt förvar innanför deras väggar där de själva kan sitta och ta fram nya produkter.

Du ska vara rädd om dina idéer, men forskning visar att nya produkter som utvecklas av instängda ingenjörer, inte alls blir lika innovativa som om de utvecklas av människor både innanför och utanför företagen. Många gånger beror det på att de inte har tid till att utveckla helt nya produkter.

Ett gammalt exempel på produktutveckling utanför företag är mountainbiken. Den togs fram av användarna, inte något företag. Det som ingenjörer i slutna rum tar fram är oftast inkrementella innovationer. Små innovationer som ”uppgraderar” produkter. Det är sällan som radikala, dvs. helt nya, innovationer tas fram i slutna rum.

Tänk kreativt!

Med en dos av kreativitet kan du forma din strategi för hur du utvecklar dina produkter. Studera exempelvis hur IKEA har gjort. När butiker sålde möbler som andra tillverkade, började IKEA tillverka sina egna. När andra säljer sina möbler hopmonterade, ser IKEA till att deras kunder själva får skruva ihop dem. Deras kreativa förhållningssätt och affärsmodell har gjort att de är unika.

IKEAs strategi fungerar bra för IKEA och kanske kan du använda deras strategi i din verksamhet. Men du kan behöva hitta ditt företags egen väg och hur din unika affärsmodell se ut. Du kan behöva forma en strategi som passar just din verksamhet och då kan det vara bra att veta vilka olika alternativ som finns och vilka du kan använda i din verksamhet.

Ska ditt företag sköta utvecklingen eller ska andra göra det?

Det finns flera tillvägagångssätt vid produktutveckling. Till exempel kan du tillsammans med dina medarbetare utveckla era produkter i företagets lugna vrå. Du kan även låta ett annat företag sköta all forskning och utveckling åt er. Eller, så kan du låta dina kunder vara med i idé- och utvecklingsprocessen.

Det finns olika innovationsstrategier att använda, en del strategier passar vissa företag och andra strategier passar andra företag. För att byta strategi bör du bli väl medveten om din egen och om vilka andra strategier som finns.

6 frågor som ger dig nya idéer

Det är inte bara att byta sin innovationsstrategi helt upp och ner, utan det krävs att du lär dig varför du använder den strategi du har idag samt vilka andra strategier som det finns att välja på. För att göra det, behöver du dels titta på ditt företag och dels göra en omvärldsanalys på dina konkurrenter. Men se även till att analysera hur företag i helt andra branscher gör. Att ta inspiration från andra branscher har visat sig fungera för andra företag, exempelvis som Southwest Airlines gjorde.

De ville korta ner tiden då planen stod på marken för att fylla på bränsle och nya passagerare. De funderade på olika branscher och sedan började de kolla på formel 1. När formel 1 bilarna åker in i depån tar det bara några sekunder tills däcken är bytta och bilen är fulltankad. Southwest Airlines har nu anpassat strategin från formel 1 till att passa deras verksamhet. Nu tar det endast 10 minuter från att Southwest Airlines flygplan har landat till att de är på väg upp i luften igen.

För att utveckla din strategi kan du ställa dig dessa sex frågor. Dessa frågor ger dig distans till din verksamhet och nya idéer att arbeta med.

 1. Vilken produktstrategi använder du idag och varför?
 2. Vilken produktstrategi använder dina konkurrenter och varför?
 3. Om du skulle ändra en del i din strategi, vilken skulle det vara och varför just den delen? Vad skulle det leda till?
 4. Är det dags att byta strategi?
 5. Kan du använda strategier från andra branscher?
 6. Google och Apple ger deras anställda tid till att göra vad dem vill på betald arbetstid, så länge det är arbetsrelaterat. Är det något för ditt företag?

Olika strategier

Det finns olika innovationsstrategier vid produktutveckling. I den här artikelserien kommer vi att presentera fyra olika strategier du kan använda i din verksamhet. Det är Open innovation, crowd sourcing, crowd funding, samt open source. Kanske hittar du en ny strategi att tillämpa på ditt företag!

Vinnaren av tävlingen

Tävlingen är avgjord! Grattis till första priset med motiveringen:

byWP tycker att den här lösningen personifierar den kreativa andan som Calentivity vill stimulera till. Personen har tänkt både innanför och utanför boxen. Detta genom att personen inte har hämmats av papprets begränsning. Utan har lagt till nya element och tagit bort gamla!

Ett utmärkt exempel på användning av idémetoden Magikern. Metoden går ut på att likt en trollkarl snabbt ändra en saks utformning; antingen genom att lägga till, ta bort eller att enkelt ändra dess egenskaper som exempelvis storleken.


Vinnaren kommer att få vara med och designa en alldeles egen månad i Calentivity 2012! Grattis än en gång!

Och tack alla som varit med i vår tävling!

Gammalt mögel visade sig vara källa till liv

När Alexander Fleming studerade stafylokocker, var han inte medveten om att han skulle upptäcka det otroligt viktiga penicillinet. 1928 var det år han blev professor inom bakteriologi och det året åkte han på semester och råkade samtidigt lämna en odiskad bakterieodling framme vid ett fönster.

bild av mögelbröd

© Zoetic blogg

När han kom tillbaka från semestern hade bakterierna dödats av en svamp som var i bakterieodlingen och den hade lämnat en kal fläck i burken efter sig. Istället för att tvätta ur burken och börja med en ny odling, väcktes Flemings nyfikenhet och han började studera sin upptäckt närmare. Penicillinet blev nu upptäckt!

Efter flera års djupstudier tillsammans med Florey och Chain började penicillinet användas på människor år 1941.

Flemings studie började som en slump och visade sig vara en riktig hit. 1945 tilldelades forskartrion Nobelpriset!

Källa:

Misstag ska vara likt Teflon®

Grunden till dagens Teflon uppfanns av slumpartade händelser. År 1938 skulle R. J. Plunkett utveckla ett nytt kylmedel till kylskåp. Det ämne som han använde i sina experiment var mycket dyrt och hölls därför fryst. En natt råkade den bli till ett vitt pulver.

Pulvret visade sig ha märkliga egenskaper. Det var ett plastmaterial med en vaxliknande yta vilket resulterar i låg friktion. Den är värmebeständig och åldras inte alls, inte ens under normal användning.

En annan forskare på DuPont utvecklade det nya ämnet vidare till dagens Teflon. Teflonet används i allt från Frihetsgudinnan i New York via Gore-Tex-kläder till kabelisolering i jetmotorer.

Vad har Teflon att göra med misstag?

Teflonet uppfanns av en tillfällighet. Vad gör du när det uppstår oförutsedda händelser i dina experiment eller projekt? Drar du lärdom av dem och går vidare? Eller låter du ”misstaget” fastna i ditt medvetna?

Innovation och kreativitet handlar om att experimentera. Då är det viktigt att veta vilka saker som du ska fastna för och vilka som du inte ska fastna för. Det är lärdomarna av själva experimentet som ska fastna och inte misstaget i sig självt. Men du kommer komma ihåg de specifika missarna, precis som Wille Crawford så fint säger i låten ”Missarna”;

en enda liten blunder kan leda till ett under
det var väl så man själv blev till
Columbus var en sopa det vet vi allihopa
han seglade till fel provins
det är så lätt att man glömmer
att det är missarna man minns

Källor:

Diamorphglaset

Företaget Diamorph grundades av Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya. Diamporh har sin grund i ett experiment med keramer, där Saeid av en tillfällighet råkade utveckla det hårdaste glaset som finns!

Experimentet i fråga tog en oplanerad väg tack vare de säkerhetsrutiner som finns för smältugnen som användes. I normala fall används kylvatten till smältugnarna, men just denna dag havererade kylsystemet och då stängdes ugnen automatiskt av för att undvika olycka. Detta resulterade i att det keramiska materialet fick en hastigare kylning istället för en kontrollerad form av avsvalning.

När Saeid undersökte detta nya glasmaterial visade det sig ha intressanta egenskaper. Exempelvis har den lika högt brytningsindex som diamant samt att glaset kan ges magnetiska egenskaper genom att tillsätta olika metaller. Dessutom har glaset en hög smältpunkt.

Diamorphglaset kan ha många tillämpningsområden. Allt från tunna och reptåliga glasögonlinser via smycken till fiberoptiska system.

Diamporh drivs idag av Saeid och Askan inom Serendipity Innovations verksamhet. En verksamhet de kanske aldrig hade befunnit sig i om inte kylsystemet hade gått sönder!

Källor:

Historien om Post-it ®

Historien bakom Post-it lapparna är en klassiker i genren ”misslyckade uppfinningar som blev en succé”.

En kemist på 3M, Spence Silver, uppfann limmet av misstag när han försökte göra ett starkt lim som skulle kunna hålla för att ”svetsa” ihop ett flygplan. Istället för ett superstarkt lim uppfann han ett återanvändbart självhäftande ämne. Klistret kunde användas många gånger utan att mista häftförmågan.

bild på post-it block

© skenmy / Paul Williams

Under flera år försökte Silver främja sin uppfinning inom 3M utan större framgång. Detta tills Art Fry deltog i en av Silvers seminarium kring limmet. Fry var med i kyrkokören och brukade markera psalmerna med lappar. Men hans bokmärken hade en tendens att ramla bort så till slut fick han idéen att stryka Silvers ”misslyckade” lim på ett av hans bokmärken. Nu var den första prototypen till Post-it född.

Precis som limmet var en olyckshändelse så valdes den gula färgen av en slump. Detta genom att labbet bredvid hade ett skrotlager av gult papper, vilket Post-it teamet använde initialt.

1977 lanserades produkter i fyra städer under namnet ”Press ’N Peel”, men resultaten var bedrövliga. Nästa år delade 3M ut gratisprover till personer i olika städer. Denna gång var resultatet bättre och det medförde att produkten lanserades i amerikanska butiker under namnet Post-it® år 1980!

Källor:

Är ett misstag alltid ett misslyckande?

Är du rädd för att göra misstag? Hindrar din rädsla dig att vara kreativ och pröva nya saker? Du är inte ensam om att vara rädd. En mängd psykologiska studier har påvisat att rädslan för misslyckande är det primära hindret för personlig framgång. Du rädds misslyckande på grund av att du jämställer uppgiften med dig själv och därför blir din självkänsla hotad varje gång du försöker göra något nytt eller något du verkligen vill uppnå.

I grunden är vi alltså rädda för att bli förödmjukade eftersom vi länkar misslyckande med förnedring på den undermedvetna nivån. Hur kommer du över rädslan för att misslyckas? Här har du fyra tips på ett bra tänkesätt:

 • Erkänn att du är rädd för att misslyckas.
 • Inse att varje misstag tar dig ett steg närmare framgången
 • Njut av vad du får lära dig
 • Läs om andras misslyckanden

Vi har valt att inrikta dessa två veckor – vecka 3 och 4 2011 – till att ta upp några exempel på ”misstag”. Det är många av våra vardagliga produkter som har sin början i ”misstag”. Därför har vi valt att utnämna dessa två veckor till ”Innovation slip-up”.

Detta för att visa på att ett misstag ibland kan vara rena lyckoträffen. Så nu vill vi ge dig dessa 14 dagar där det är OK att göra ”misstag”.

“Success is not built on success. It’s built on failure. It’s built on frustration. Sometimes it’s built on catastrophe.” – Sumner Redstone Chairman