Tjänster

Vill du utveckla din och dina medlemmars kreativa och innovativa förmåga? Vill ni lära er att ta hand om nya idéer och snabbare få idéerna till marknaden? Behöver ni anställa ny personal och hitta personer som passar era tjänster?

Med hjälp av workshops och föreläsningar kan du och dina anställda få ny inspiration och motivation samt en ökad kreativ förmåga. Alla workshops och föreläsningar anpassas efter ditt företags specifika önskemål. Vid anställningsintervjuer sätts kandidaterna på prov där de måste visa deras kreativa problemlösningsförmåga.

Dessa tjänster har ni att välja på;

  • Workshops, där du och dina medlemmar har kul ihop och får utveckla er kreativa idégenereringsförmåga.
  • Föreläsningar kring kreativitet och innovation och varför det är så viktigt.
  • Hjälp vid anställningsintervjuer där du vill hitta just de personerna som passar din verksamhet.

Maila oss om du har frågor eller om du vill boka en workshop eller föreläsning. Berätta gärna vad du hoppas att våra tjänster ska resultera i.