Om oss

by Wenneson & Pålsson startades 2009 när vi såg människor springa runt med kalendrar, anteckningsblock samt innovations- och kreativitets­böcker. Vi upptäckte att något saknades och tog då fram den innova­tiva kalendern, Calentivity®. En kalender som kombinerar dessa produkter och som hjälper dig att utmana och utveckla din kreativitet varje dag.

by Wenneson & Pålsson hjälper också företag att ta fram innovations­strategier samt att utveckla de anställdas och ledningens förmågor att tänka kreativt. Genom att tillhandahålla rätt verktyg och kunskaper kan företag hitta nya kreativa tillvägagångssätt att arbeta på.

Vi skriver också artiklar om kreativitet som finns att läsa på företagande.se. Artiklarna handlar om allt från a till ö inom kreativitet.