Kreativ strategi vid produktutveckling

Företag har i många tider stoppat in grupper av ingenjörer i olika rum och förväntat sig att de efter en tid kommit fram till företagens nya storsäljande innovationer. En bild som kanske inte är helt tokig även i dagens produktutvecklande företag. Många företag är rädda att dela med sig av nya idéer och behåller därför dessa i tryggt förvar innanför deras väggar där de själva kan sitta och ta fram nya produkter.

Du ska vara rädd om dina idéer, men forskning visar att nya produkter som utvecklas av instängda ingenjörer, inte alls blir lika innovativa som om de utvecklas av människor både innanför och utanför företagen. Många gånger beror det på att de inte har tid till att utveckla helt nya produkter.

Ett gammalt exempel på produktutveckling utanför företag är mountainbiken. Den togs fram av användarna, inte något företag. Det som ingenjörer i slutna rum tar fram är oftast inkrementella innovationer. Små innovationer som ”uppgraderar” produkter. Det är sällan som radikala, dvs. helt nya, innovationer tas fram i slutna rum.

Tänk kreativt!

Med en dos av kreativitet kan du forma din strategi för hur du utvecklar dina produkter. Studera exempelvis hur IKEA har gjort. När butiker sålde möbler som andra tillverkade, började IKEA tillverka sina egna. När andra säljer sina möbler hopmonterade, ser IKEA till att deras kunder själva får skruva ihop dem. Deras kreativa förhållningssätt och affärsmodell har gjort att de är unika.

IKEAs strategi fungerar bra för IKEA och kanske kan du använda deras strategi i din verksamhet. Men du kan behöva hitta ditt företags egen väg och hur din unika affärsmodell se ut. Du kan behöva forma en strategi som passar just din verksamhet och då kan det vara bra att veta vilka olika alternativ som finns och vilka du kan använda i din verksamhet.

Ska ditt företag sköta utvecklingen eller ska andra göra det?

Det finns flera tillvägagångssätt vid produktutveckling. Till exempel kan du tillsammans med dina medarbetare utveckla era produkter i företagets lugna vrå. Du kan även låta ett annat företag sköta all forskning och utveckling åt er. Eller, så kan du låta dina kunder vara med i idé- och utvecklingsprocessen.

Det finns olika innovationsstrategier att använda, en del strategier passar vissa företag och andra strategier passar andra företag. För att byta strategi bör du bli väl medveten om din egen och om vilka andra strategier som finns.

6 frågor som ger dig nya idéer

Det är inte bara att byta sin innovationsstrategi helt upp och ner, utan det krävs att du lär dig varför du använder den strategi du har idag samt vilka andra strategier som det finns att välja på. För att göra det, behöver du dels titta på ditt företag och dels göra en omvärldsanalys på dina konkurrenter. Men se även till att analysera hur företag i helt andra branscher gör. Att ta inspiration från andra branscher har visat sig fungera för andra företag, exempelvis som Southwest Airlines gjorde.

De ville korta ner tiden då planen stod på marken för att fylla på bränsle och nya passagerare. De funderade på olika branscher och sedan började de kolla på formel 1. När formel 1 bilarna åker in i depån tar det bara några sekunder tills däcken är bytta och bilen är fulltankad. Southwest Airlines har nu anpassat strategin från formel 1 till att passa deras verksamhet. Nu tar det endast 10 minuter från att Southwest Airlines flygplan har landat till att de är på väg upp i luften igen.

För att utveckla din strategi kan du ställa dig dessa sex frågor. Dessa frågor ger dig distans till din verksamhet och nya idéer att arbeta med.

  1. Vilken produktstrategi använder du idag och varför?
  2. Vilken produktstrategi använder dina konkurrenter och varför?
  3. Om du skulle ändra en del i din strategi, vilken skulle det vara och varför just den delen? Vad skulle det leda till?
  4. Är det dags att byta strategi?
  5. Kan du använda strategier från andra branscher?
  6. Google och Apple ger deras anställda tid till att göra vad dem vill på betald arbetstid, så länge det är arbetsrelaterat. Är det något för ditt företag?

Olika strategier

Det finns olika innovationsstrategier vid produktutveckling. I den här artikelserien kommer vi att presentera fyra olika strategier du kan använda i din verksamhet. Det är Open innovation, crowd sourcing, crowd funding, samt open source. Kanske hittar du en ny strategi att tillämpa på ditt företag!

Andra inlägg i denna serie