Öppen innovation

Den första artikeln i den här serien handlade bland annat om ingenjörer som sitter instängda i företag och som försöker komma på nästa stora innovation. Företagen tror att det är dem smartaste personerna som jobbar för dem och det är dem som kommer upptäcka och utveckla deras nya produkter. Företagen tror även att det är denna strategi som gör att de kommer till marknaden först med deras innovationer, vilket skulle göra att dem blir vinnare på deras marknad. Den här typen av tankemönster kallas för sluten innovation, att all utveckling endast kan och ska göras inom företaget. Med andra ord; om man vill få någonting gjort på rätt sätt, får man göra det själv.

Men nu har det skett ett paradigmskifte

I början på 2000-talet ledde flera faktorer till att tankesättet bakom sluten innovation började upplösas. Rörligheten och tillgängligheten av fler högutbildade människor har ökat vilket gör att det finns mycket god kunskap utanför företagens väggar. Fler människor byter jobb och tar med sig sina kunskaper. Leverantörer har fått en större roll i innovationsprocessen. Tillgängligheten av riskkapital har ökat, vilket har gjort det möjligt för entreprenörer att utveckla idéer utanför företagen. Detta har gjort att företag nu börjar kolla utanför deras väggar efter ny teknologi, nya idéer och samarbete med leverantörer och konkurrenter, för att öka deras effektivitet i innovationsprocessen samt för att skapa kundvärde. De har börjat öppna sina innovationsprocesser.

Öppen innovation

Gränsen mellan ett företag och dess omgivning görs tunnare för att göra det lättare att flytta innovationer och idéer mellan varandra. Idag har inte företag råd att helt förlita sig på sin egen forskning, utan bör antingen samarbeta med andra företag eller köpa licenser och patent från dem. De idéer som företag själva inte använder, kan således säljas. Principerna för öppen innovation är att de finns smarta människorna utanför ditt företag att tillgå. Att extern forskning och utveckling skapar värde, samt att en bra affärsmodell är viktigare än att först vara på marknaden. Grunden för öppen innovation är att använda externa och interna idéer och kombinera idéerna på nya sätt med en kreativ ansats för att nå bäst resultat. För det amerikanska företaget Procter & Gamble är öppen innovation en viktig del i deras arbete. Förutom att de själva har en forsknings- och utvecklings­avdelning, låter de människor som har bra idéer komma till deras företag och tillsammans arbetar de fram nya produkter. De har också samarbeten med bland annat andra företag, forskningscenter, leverantörer och skolor. Ett exempel från deras samarbeten är tillsammans med juicetillverkaren Tropicana. P&G uppfann en teknologi för att framställa ett kalcium som lättare tas upp av kroppen än vad vanligt kalcium gör. De licensierade ut deras innovation till Tropicana, vilket ledde till att Tropicana blev den populäraste juicen i USA. Istället för att tillsätta mycket av det vanliga kalciumet i sina juicer, tillsätter Tropicana en betydligt mindre del av det bättre kalciumet.

3 positiva faktorer med en öppen innovationsprocess

  1. Genom öppen innovation får du en ökad tillgång av kompetens utifrån. Hög­utbildade personer från olika delar av världen som kan ge ditt företag konkurrens­fördelar. Du kan exempelvis skapa samarbeten med univer­sitet och högskolor. I skolor finns det många studenter som vill visa vad dem går för och det är ett utmärkt tillfälle att sätta dem på prov. Med deras nya kunskaper och med viljan att sätta dem i praktiken, får du drivna och engagerade medarbetare.
  2. Ta lärdomar från riskkapitalister. Det finns flera fördelar till varför du bör studera dem. Bland annat lägger dem ofta till nya teknologiska kombinationer i nystartade företag till upp­kommande marknader och de kommer ofta med fullvärdiga marknads­undersökningar. Dessa lärdomar kan du överföra till ditt företag. Ett tillvägagångssätt kan vara att använda och låta en riskkapitalist internt sätta igång din innovationsprocess.
  3. Kreativiteten kan lättare tas om hand. De idéer som i en sluten innovationsprocess inte kan realiseras, kan i en öppen process utvecklas genom att använda nya vägar med externa kompetenser. Bjud till exempel in dina leverantörer och låt dem få ett större inflytande vid idé­utvecklingen i dina innovationsprocesser.

Vill du att utvecklingen av dina produkter resulterar i nya kundvärden, är ett tillvägagångssätt att använda både slutna och öppna innovationsprocesser. De idéer och teknologier som utvecklas utanför ditt företag och som du tar in kanske inte passar din verksamhet till fullo, utan behöver ändras med idéer och teknologier inifrån ditt företag!

Andra inlägg i denna serie