Diamorphglaset

Företaget Diamorph grundades av Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya. Diamporh har sin grund i ett experiment med keramer, där Saeid av en tillfällighet råkade utveckla det hårdaste glaset som finns!

Experimentet i fråga tog en oplanerad väg tack vare de säkerhetsrutiner som finns för smältugnen som användes. I normala fall används kylvatten till smältugnarna, men just denna dag havererade kylsystemet och då stängdes ugnen automatiskt av för att undvika olycka. Detta resulterade i att det keramiska materialet fick en hastigare kylning istället för en kontrollerad form av avsvalning.

När Saeid undersökte detta nya glasmaterial visade det sig ha intressanta egenskaper. Exempelvis har den lika högt brytningsindex som diamant samt att glaset kan ges magnetiska egenskaper genom att tillsätta olika metaller. Dessutom har glaset en hög smältpunkt.

Diamorphglaset kan ha många tillämpningsområden. Allt från tunna och reptåliga glasögonlinser via smycken till fiberoptiska system.

Diamporh drivs idag av Saeid och Askan inom Serendipity Innovations verksamhet. En verksamhet de kanske aldrig hade befunnit sig i om inte kylsystemet hade gått sönder!

Källor:

Andra inlägg i denna serie