Nytt läge

Från 1 september 2010 återfinns vi i Munktell Science Park.

Munktell Science Park är ett fysiskt, intellektuellt och mentalt utrymme för utveckling av innovatörer och entreprenörer. Genom att sammanföra människor och företag med olika drivkraft, kun­skap och synsätt skapas möten som ger redskap att utveckla idéer och entreprenörskap. Detta skapar förutsättningar för tillväxt i Eskilstuna.