Öppen innovation

Den första artikeln i den här serien handlade bland annat om ingenjörer som sitter instängda i företag och som försöker komma på nästa stora innovation. Företagen tror att det är dem smartaste personerna som jobbar för dem och det är dem som kommer upptäcka och utveckla deras nya produkter. Företagen tror även att det är denna strategi som gör att de kommer till marknaden först med deras innovationer, vilket skulle göra att dem blir vinnare på deras marknad. Den här typen av tankemönster kallas för sluten innovation, att all utveckling endast kan och ska göras inom företaget. Med andra ord; om man vill få någonting gjort på rätt sätt, får man göra det själv.

Men nu har det skett ett paradigmskifte

I början på 2000-talet ledde flera faktorer till att tankesättet bakom sluten innovation började upplösas. Rörligheten och tillgängligheten av fler högutbildade människor har ökat vilket gör att det finns mycket god kunskap utanför företagens väggar. Fler människor byter jobb och tar med sig sina kunskaper. Leverantörer har fått en större roll i innovationsprocessen. Tillgängligheten av riskkapital har ökat, vilket har gjort det möjligt för entreprenörer att utveckla idéer utanför företagen. Detta har gjort att företag nu börjar kolla utanför deras väggar efter ny teknologi, nya idéer och samarbete med leverantörer och konkurrenter, för att öka deras effektivitet i innovationsprocessen samt för att skapa kundvärde. De har börjat öppna sina innovationsprocesser.

Öppen innovation

Gränsen mellan ett företag och dess omgivning görs tunnare för att göra det lättare att flytta innovationer och idéer mellan varandra. Idag har inte företag råd att helt förlita sig på sin egen forskning, utan bör antingen samarbeta med andra företag eller köpa licenser och patent från dem. De idéer som företag själva inte använder, kan således säljas. Principerna för öppen innovation är att de finns smarta människorna utanför ditt företag att tillgå. Att extern forskning och utveckling skapar värde, samt att en bra affärsmodell är viktigare än att först vara på marknaden. Grunden för öppen innovation är att använda externa och interna idéer och kombinera idéerna på nya sätt med en kreativ ansats för att nå bäst resultat. För det amerikanska företaget Procter & Gamble är öppen innovation en viktig del i deras arbete. Förutom att de själva har en forsknings- och utvecklings­avdelning, låter de människor som har bra idéer komma till deras företag och tillsammans arbetar de fram nya produkter. De har också samarbeten med bland annat andra företag, forskningscenter, leverantörer och skolor. Ett exempel från deras samarbeten är tillsammans med juicetillverkaren Tropicana. P&G uppfann en teknologi för att framställa ett kalcium som lättare tas upp av kroppen än vad vanligt kalcium gör. De licensierade ut deras innovation till Tropicana, vilket ledde till att Tropicana blev den populäraste juicen i USA. Istället för att tillsätta mycket av det vanliga kalciumet i sina juicer, tillsätter Tropicana en betydligt mindre del av det bättre kalciumet.

3 positiva faktorer med en öppen innovationsprocess

  1. Genom öppen innovation får du en ökad tillgång av kompetens utifrån. Hög­utbildade personer från olika delar av världen som kan ge ditt företag konkurrens­fördelar. Du kan exempelvis skapa samarbeten med univer­sitet och högskolor. I skolor finns det många studenter som vill visa vad dem går för och det är ett utmärkt tillfälle att sätta dem på prov. Med deras nya kunskaper och med viljan att sätta dem i praktiken, får du drivna och engagerade medarbetare.
  2. Ta lärdomar från riskkapitalister. Det finns flera fördelar till varför du bör studera dem. Bland annat lägger dem ofta till nya teknologiska kombinationer i nystartade företag till upp­kommande marknader och de kommer ofta med fullvärdiga marknads­undersökningar. Dessa lärdomar kan du överföra till ditt företag. Ett tillvägagångssätt kan vara att använda och låta en riskkapitalist internt sätta igång din innovationsprocess.
  3. Kreativiteten kan lättare tas om hand. De idéer som i en sluten innovationsprocess inte kan realiseras, kan i en öppen process utvecklas genom att använda nya vägar med externa kompetenser. Bjud till exempel in dina leverantörer och låt dem få ett större inflytande vid idé­utvecklingen i dina innovationsprocesser.

Vill du att utvecklingen av dina produkter resulterar i nya kundvärden, är ett tillvägagångssätt att använda både slutna och öppna innovationsprocesser. De idéer och teknologier som utvecklas utanför ditt företag och som du tar in kanske inte passar din verksamhet till fullo, utan behöver ändras med idéer och teknologier inifrån ditt företag!

Kreativ strategi vid produktutveckling

Företag har i många tider stoppat in grupper av ingenjörer i olika rum och förväntat sig att de efter en tid kommit fram till företagens nya storsäljande innovationer. En bild som kanske inte är helt tokig även i dagens produktutvecklande företag. Många företag är rädda att dela med sig av nya idéer och behåller därför dessa i tryggt förvar innanför deras väggar där de själva kan sitta och ta fram nya produkter.

Du ska vara rädd om dina idéer, men forskning visar att nya produkter som utvecklas av instängda ingenjörer, inte alls blir lika innovativa som om de utvecklas av människor både innanför och utanför företagen. Många gånger beror det på att de inte har tid till att utveckla helt nya produkter.

Ett gammalt exempel på produktutveckling utanför företag är mountainbiken. Den togs fram av användarna, inte något företag. Det som ingenjörer i slutna rum tar fram är oftast inkrementella innovationer. Små innovationer som ”uppgraderar” produkter. Det är sällan som radikala, dvs. helt nya, innovationer tas fram i slutna rum.

Tänk kreativt!

Med en dos av kreativitet kan du forma din strategi för hur du utvecklar dina produkter. Studera exempelvis hur IKEA har gjort. När butiker sålde möbler som andra tillverkade, började IKEA tillverka sina egna. När andra säljer sina möbler hopmonterade, ser IKEA till att deras kunder själva får skruva ihop dem. Deras kreativa förhållningssätt och affärsmodell har gjort att de är unika.

IKEAs strategi fungerar bra för IKEA och kanske kan du använda deras strategi i din verksamhet. Men du kan behöva hitta ditt företags egen väg och hur din unika affärsmodell se ut. Du kan behöva forma en strategi som passar just din verksamhet och då kan det vara bra att veta vilka olika alternativ som finns och vilka du kan använda i din verksamhet.

Ska ditt företag sköta utvecklingen eller ska andra göra det?

Det finns flera tillvägagångssätt vid produktutveckling. Till exempel kan du tillsammans med dina medarbetare utveckla era produkter i företagets lugna vrå. Du kan även låta ett annat företag sköta all forskning och utveckling åt er. Eller, så kan du låta dina kunder vara med i idé- och utvecklingsprocessen.

Det finns olika innovationsstrategier att använda, en del strategier passar vissa företag och andra strategier passar andra företag. För att byta strategi bör du bli väl medveten om din egen och om vilka andra strategier som finns.

6 frågor som ger dig nya idéer

Det är inte bara att byta sin innovationsstrategi helt upp och ner, utan det krävs att du lär dig varför du använder den strategi du har idag samt vilka andra strategier som det finns att välja på. För att göra det, behöver du dels titta på ditt företag och dels göra en omvärldsanalys på dina konkurrenter. Men se även till att analysera hur företag i helt andra branscher gör. Att ta inspiration från andra branscher har visat sig fungera för andra företag, exempelvis som Southwest Airlines gjorde.

De ville korta ner tiden då planen stod på marken för att fylla på bränsle och nya passagerare. De funderade på olika branscher och sedan började de kolla på formel 1. När formel 1 bilarna åker in i depån tar det bara några sekunder tills däcken är bytta och bilen är fulltankad. Southwest Airlines har nu anpassat strategin från formel 1 till att passa deras verksamhet. Nu tar det endast 10 minuter från att Southwest Airlines flygplan har landat till att de är på väg upp i luften igen.

För att utveckla din strategi kan du ställa dig dessa sex frågor. Dessa frågor ger dig distans till din verksamhet och nya idéer att arbeta med.

  1. Vilken produktstrategi använder du idag och varför?
  2. Vilken produktstrategi använder dina konkurrenter och varför?
  3. Om du skulle ändra en del i din strategi, vilken skulle det vara och varför just den delen? Vad skulle det leda till?
  4. Är det dags att byta strategi?
  5. Kan du använda strategier från andra branscher?
  6. Google och Apple ger deras anställda tid till att göra vad dem vill på betald arbetstid, så länge det är arbetsrelaterat. Är det något för ditt företag?

Olika strategier

Det finns olika innovationsstrategier vid produktutveckling. I den här artikelserien kommer vi att presentera fyra olika strategier du kan använda i din verksamhet. Det är Open innovation, crowd sourcing, crowd funding, samt open source. Kanske hittar du en ny strategi att tillämpa på ditt företag!