Gör 2011 till ett kreativt år!

Arbetar du på samma sätt som du gjort i flera år? Tänker du i samma banor? Gör du samma saker på din fritid?
Det är lätt att falla i samma spår år ut och år in. Därför har vi tagit fram Calentivity™. Den innovativa kalendern som stimulerar till kreativitet varje vecka, hela året!

Med Calentivity™ får du inspiration att göra dina dagliga sysslor på ett nytt sätt.

Varför vill vi att du ska göra saker på nya  sätt? Jo, för att du ska bryta de tankemönster som du har och lära dig att se på saker ur olika perspektiv.
Varför då? Jo, för att du ska börja se nya kopplingar från olika områden och nya lösningar på befintliga problem.
Varför ska du det? För att byta gamla hjulspår och utveckla ditt arbete.
Varför utveckla? Utan utveckling blir det avveckling. Företag som fastnar i gamla arbetssätt blir snabbt utbytta i dagens hårda konkurrens.

Varför ska du köpa Calentivity™ 2011? För att lära dig tänka nytt inför varje ny utmaning eller nytt problem så att du kan följa (eller leda?) utvecklingen och behålla din plats på marknaden.